O mnie / About me

IMG_2303_edited[ENGLISH TEXT BELOW]

Witam wszystkich! Pozwólcie, że się przedstawię.

Zacznę od nudnych faktów, potem będzie tylko ciekawiej. Nazywam się Agata Rybka, urodziłam się w 1995 roku w Sochaczewie, obecnie mieszkam w Gdańsku. Ukończyłam pierwszy stopień szkoły muzycznej na dziale fortepianu oraz liceum ogólnokształcące w klasie biologiczno-chemicznej, więc chyba nie dziwi fakt, że skończyłam na anglistyce! Jestem świeżo upieczonym „licencjatem” filologii angielskiej (translatoryki) na Uniwersytecie Gdańskim. Od ponad trzech lat pracuję jako tłumacz oraz nauczyciel, a w wolnym czasie maluję portrety, używając do tego jedynie czarnego markera (zapraszam na stronę „The Gallery of Shadows”).

Uwielbiam sowy i wszystko, co z nimi związane, a ponieważ ostatnio zapanowała na nie swego rodzaju moda, nie mogę wrócić z buszowania po sklepach, nie kupiwszy sobie nic z ich wzorem, przez co mój pokój zawalony jest najróżniejszymi zeszytami, kubkami, poduszkami, figurkami itp. Jestem uzależniona od koncertów oraz słuchania muzyki, w szczególności soundtracków i heavy metalu, tudzież rocka. Jeśli wiesz, skąd pochodzi fragment „A long ass fuckin’ time ago, in a town called Kickapoo” oraz kim jest James Newton Howard, to jesteś mi przyjacielem. Kocham tłumaczyć, uwielbiam językowe łamigłówki i „haczyki”, które wymagają od tłumacza szukania informacji na dwudziestu otwartych kartach w przeglądarce. Szaleję na punkcie książek oraz filmów dotyczących przerażających, okrutnych bądź, dla kontrastu, wzruszających historii, więc po przeczytaniu „Lolity” sięgnę po horror Dardy.

Na swojej drodze spotkałam wielu wspaniałych ludzi, bez których moja książka nigdy by nie powstała. Uczę niesamowite osoby, dzięki którym moja praca jest dla mnie przyjemnością. Mam zaszczyt być blisko z ludźmi, którzy dają mi szczęście. To właśnie dla nich jest dedykacja zamieszczona w książce.

P.S. Nie mam ani Instagrama, ani Snapchata, bo „telefoniczny” czas wolę poświęcić na coś, w czym jestem najlepsza – spanie. I tak, śpię w kostiumie sowy. Proszę to uszanować! 😉

Zdjęcie: Michał Kawecki Photography

ENG:

Hello, everybody! First, let me introduce myself.

I will start with some boring facts, then it will only be more interesting, believe me. I am Agata Rybka, I was born in 1995 in Sochaczew, now I live in Gdańsk. I finished the first degree of music school in the piano department and biological-chemical class in high school, so it is not surprising that I have become an English teacher! I have just graduated from the University of Gdańsk – I am a bachelor of English philology (translations). For over three years I have been working as a translator and teacher, in my spare time I paint portraits using only black marker (I invite you to my page „The Gallery of Shadows”).

I love owls and everything connected with them, and since lately there has been a kind of „fashion” for them, I cannot go back from shopping without buying anything „owly”, so my room is now covered with various notebooks, mugs, pillows, statues etc. I am addicted to concerts and listening to music, especially soundtracks, heavy metal, and rock. If you know where the lyrics „A long ass fuckin’ time ago, in a town called Kickapoo” come from and who James Newton Howard is, you are my friend. I love translating, I am also in love with language jigsaw and riddles that require a translator to search for information on twenty open tabs in the browser. I am crazy about books and movies with horrible, cruel or, in contrast, moving stories, so after reading „Lolita” I am going for King’s horror.

In my lifetime I have met many wonderful people without whom my book would have never originated. I teach amazing persons who make my work a pleasure for me. I have the honour of being close to the folks who give me happiness. The dedication included in the book is for them.

P.S. I do not have either Instagram or Snapchat, because I prefer to spend „phone time” on what I do the best – sleeping. And yes, I sleep in a costume of an owl. Please respect it! 😉

Photo: Michał Kawecki Photography