Depresja – choroba czy po prostu „zły humor”? / Depression – an illness or just „bad mood”?

depresja_objawy_b04ded97d9.jpg

Zawsze bawiło mnie sformułowanie: „Nie jesteś chory, to tylko zły humor. Przejdzie Ci.” W końcu w trakcie swojego życia doświadczamy takich emocji, jak smutek czy przygnębienie, a ich występowanie nie jest każdorazowo związane z pojawieniem się depresji. Jak zatem rozpoznać tę chorobę? Jak sobie z nią radzić?

Depresja to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych wpisanych do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (aż 17% populacji cierpi na to paskudztwo!). „Rozpoznać to zaburzenie można dopiero, gdy stanom obniżonego nastroju towarzyszą dodatkowo inne objawy m.in. poczucie braku energii, niemożność przeżywania radości, niska ocena własnej wartości oraz gdy trwają odpowiednio długo, tzn. ponad 2 tygodnie” (artykuł).

Co powoduje depresję? Zazwyczaj przyczyną są problemy z funkcjonowaniem przekaźników synaptycznych. Depresja często pojawia się w rodzinie ze skłonnościami do tej choroby bądź po prostu po traumatycznym przeżyciu, np. śmierci bliskiej nam osoby. Co ważne, depresja może ujawnić się w każdym wieku.

Obniżenie nastroju jest szczególnie zauważalne rano, pojawia się niemożność wstania z łóżka oraz brak apetytu. Jest to ogromne obciążenie dla chorego, depresja potrafi ograniczyć jego zdolność do pracy czy nauki, co może doprowadzić do utraty stanowiska i całkowitego wyłączenia z obowiązków domowych. Poczucie, iż jest się niepotrzebnym, oskarżanie się o wszystko oraz, w skrajnych przypadkach, myśli i tendencje samobójcze nie znikają za pomocą magicznej różdżki. Potrzebny jest psychiatra, który prawidłowo zdiagnozuje chorobę, psychoterapeuta oraz odpowiednie leki.

Dla rodziny osoby chorej jest to również bardzo ciężki okres – nagle jeden członek rodziny całkowicie oddala się od reszty, przestaje uczestniczyć we wspólnych działaniach i planach, trzeba o niego zadbać i wytrzymać często niemiłe, choć nieprawdziwe i podyktowane chorobą, komentarze. Wiele osób nie daje sobie z tym rady: ratują siebie, odchodząc. W „31 korytarzach” ofiarami podobnej sytuacji jest Amelia oraz jej chora na depresję mama.

A teraz coś bardziej od siebie – to okropne choróbsko jest obecne w moim życiu od dawna. Znam je z opowieści przyjaciół i bliskich oraz z własnych doświadczeń. Kto by pomyślał, że ta roześmiana, pełna energii Rybka trafiła kiedyś na emocjonalne dno? Nie boję się i nie wstydzę się o tym mówić – tak, stwierdzono u mnie epizody depresyjne i tak, brałam leki oraz chodziłam do psychoterapeuty. I wiecie co? Udało mi się – po kilku miesiącach ciężkiej walki wyszłam z tego i odzyskałam energię, która pozwala mi teraz normalnie funkcjonować. Wszystko za sprawą wspaniałego psychoterapeuty, którego szczęśliwym trafem polecił mi mój wykładowca (leki w moim wypadku nie pomagały). Były łzy, były nerwy, ale było też poznawanie siebie i odnajdywanie powodów mojego samopoczucia. To dało mi siłę, by pogodzić się z przeszłością, i dać sobie szansę na rozpoczęcie nowego etapu życia jako zupełnie inna Agata.

Teraz jestem bardzo czujna, gdy słyszę, iż bliska mi osoba skarży się na tytułowy „zły humor” bądź obniżenie nastroju. Martwię się, że ktoś może nie otrzymać wsparcia w odpowiednim momencie, że inni ludzie nie potraktują poważnie stanu danej osoby. Bądźcie czujni. Bądźcie świadomi, że mamy do czynienia z chorobą. Zaufajcie innym.

Stay fishy!

<><

/

I have always been amused by the phrase: „You are not sick, it is just bad mood”. During our lives we experience such emotions as sadness or gloom, and their occurrence is not always related to the appearance of depression. So how to recognize this disease? How to deal with it?

Depression is one of the most common mental disorders in the International Classification of Diseases (17% of the population suffer from this disorder!). You can recognize this disease only when the mood is accompanied by other symptoms such as lack of energy, inability to experience joy, low self-esteem, and when they last for over 2 weeks.

What causes depression? Usually, the reason are problems with the functioning of synapses. Depression often occurs in families which are prone to this disease, or simply after a traumatic experience such as the death of a beloved person. What is important, depression can occur at any age.

Depressed mood is particularly noticeable in the morning, there is an inability to get up from bed and lack of appetite. This is a huge burden for the patient, depression can limit his ability to work or study, which can lead to the loss of job and total exclusion from home duties. The feeling of being unnecessary and guilty and, in radical cases, suicidal thoughts and tendencies do not disappear with the help of a magic cane. You need a psychiatrist who will correctly diagnose the disease, the psychotherapist, and the appropriate medication.

It is also a very difficult period for a sick person’s family – suddenly one member of the family completely departs from the rest, stops participating in joint activities and plans, needs to be taken care of and you have to withstand rude but often untrue and dubious comments. Many people are not able to cope with it: they save themselves, leaving their family. In „31 corridors” the victims of a similar situation are Amelia and her depressed mother.

And now something more personal – it is a terrible illness that was present in my life for a long time. I know depression from the stories of friends, my loved ones, and from my own experiences. Who would think that this laughing, energetic Agata was at the emotional bottom? I am not afraid or ashamed to talk about it – yes, I was diagnosed with depressive episodes and yes, I took medicines and went to the psychotherapist. And you know what? After a few months of fighting I managed to get out of this and regain the energy that allows me to function normally now. All thanks to the wonderful psychotherapist whom my lecturer was very fortunate to recommend (my medicines did not help). There were tears, there were nerves, but there was also getting to know myself and finding the reasons for my well-being. This gave me the strength to reconcile with the past, and to give myself a chance to start a new phase of life as a completely different Agata.

Now I am extremely alert when I hear that someone complains about the aforementioned „bad humor” or depressed mood. I am worried that someone may not get support at the right time, that other people will not take seriously the condition of this person. Be cautious. Be aware that we are dealing with a disease. Trust other people.

Stay fishy!

<><

Jedna myśl na temat “Depresja – choroba czy po prostu „zły humor”? / Depression – an illness or just „bad mood”?

 1. Nie wstydzę się swoich doświadczeń ani dolegliwości. Mam nerwicę z silnymi somatyzacjami (duszę się, drętwieję, wykręca mi stawy, włącza się panika, arytmia), leczyłam depresję i mam nawrót choroby (od 2 lat jestem znowu na lekach), terapia trwała kilka lat, ale sytuacje wokół mnie się nie zmieniały. Teraz jest inaczej.
  W moim przypadku somatyzacja spowodowała, ze nie mogłam funkcjonować i to wyganiało mnie do lekarza, stąd łatwiej było poddać się diagnozie.
  Bardzo współczuję ludziom, którzy nie mają wsparcia (choć bywa to bardzo trudne, moja mam jest depresyjna więc doskonale wiem jak to wygląd także z drugiej strony). To walka o każdy dzień.
  Na szczęście coraz częściej mówi się o depresji, o jej objawach, o leczeniu ale mamy z drugiej strony reklamy, które wmawiają nam że jest pigułka na wszystko i nie potrzeba zajmować się sobą, tylko przyjąć lek i dalej zasuwać bo świat na nas nie zaczeka. Przestajemy brać pod uwagę, ze ktoś może cierpieć.
  Trzymam kciuki za wszystkich, którzy zmagaja się z trudnymi przezyciami i tą cholerną chorobą, aby wyrgrali i byli czujni, bo depresja lubi wracać.

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s